teamwork.png

העסק עומד בפני שינוי אסטרטגי? מעוניין לקנות מגרש לעסק או לגייס כסף?

אנו בAgriQuality מעמידים לרשותך את הניסיון והידע העסקי והפיננסי שלנו בשירותים מגוונים.

המשרד מנוסה בכלל השירותים מהקמת העסק דרך גיוס אשראי, הקצאת קרקע, הטמעה של כלים ניהוליים כמו תקציב, תזרים מזומנים ועד בדיקות כלכליות ותוכניות עסקיות לפיתוח.

 

כמו כן, לאור ניסיוננו הרחב בשוק הגלובלי בכלל, ובהודו בפרט אנו מציעים ייעוץ בתחומי ייבוא וייצוא לעסקים המעוניינים בפעילות בשוק הגלובלי.

מדינת ישראל מפעילה מערך של תוכניות ופרויקטים שנועדו לעזור ליזמים ובעלי עסקים, אנו מתמחים בהגשת הבקשות וליווי יזמים לכלל סוגי התוכניות: 

המשרד ילווה אתכם משלב הכנת התוכנית העסקית והגשתה בהתאם להנחיות משרד הכלכלה, ועד שלב אישור התוכנית.